Kozmičko zračenje sa Zemlje

Os Uma
Piše: Barbara Kovačević

Istraživači su na južnom polu 2006. pokrenuli eksperiment namijenjen promatranju visokoenergetskih čestica (kozmičkih zraka) koje do Zemlje dopiru iz svemira. U tu je svrhu izrađena tzv. Antarktička impulsivna prolazna antena (ANITA) koja je 2016. zabilježila nešto što se kosilo sa zakonima fizike: detektirano je kozmičko zračenje koje dolazi sa površine Zemlje. Continue reading “Kozmičko zračenje sa Zemlje”

Prvo kvantno sprezanje na sobnoj temperaturi

Os Uma

Piše: Barbara Kovačević

Studeni je za fanove kvantnih istraživanja bio plodan mjesec: dokazano je da je kvantno sprezanje prirodna činjenica, ispisan je prvi kvantni računalni kod na takvom sustavu dok su znanstvenici sa Sveučilišta Chicago uspjeli ostvariti stanje kvantne sprege na sobnoj temperaturi i to na makroskopskom (relativno velikom) objektu. S obzirom da makroskopski objekti obično  slijede pravila isključivo klasične fizike, uspješnost potonjeg eksperimenta predstavlja veliko otkriće. Continue reading “Prvo kvantno sprezanje na sobnoj temperaturi”