Kozmičko zračenje sa Zemlje

Os Uma
Piše: Barbara Kovačević

Istraživači su na južnom polu 2006. pokrenuli eksperiment namijenjen promatranju visokoenergetskih čestica (kozmičkih zraka) koje do Zemlje dopiru iz svemira. U tu je svrhu izrađena tzv. Antarktička impulsivna prolazna antena (ANITA) koja je 2016. zabilježila nešto što se kosilo sa zakonima fizike: detektirano je kozmičko zračenje koje dolazi sa površine Zemlje. Continue reading “Kozmičko zračenje sa Zemlje”

Svemirske neobičnosti

Os Uma
Piše: Barbara Kovačević

Astronomi, stručnjaci i laici su od pamtivijeka upirali pogled u nebo i pokušavali dokučiti tajne ogromnog svemirskog prostranstva koje nas okružuje. Tijekom povijesti su otkrivene mnoge neobičnosti i zanimljivosti vezane uz njega. Neke od njih su manje, druge više objašnjene, no svakako postoje neke značajke koje su u najmanju ruku nevjerojatne.

Continue reading “Svemirske neobičnosti”