U pripremi ruski Jurski park

Os Uma
Piše: Barbara Kovačević

Sveučilište u Rusiji planira otvoriti objekt za kloniranje nalik Jurskom parku iz poznatog serijala filmova o dinosaurusima. Svrha postrojenja vrijednosti 4,5 milijuna funti je vratiti u život izumrle vrste poput vunastih mamuta, špiljskih lavova te mnogih drugih. Continue reading “U pripremi ruski Jurski park”