Otkriveno 150 mumija nepoznate drevne civilizacije

Os Uma
Piše: Barbara Kovačević

Skupina arheologa je u pustinji Atacama otkrila 150 mumija koje pripadaju nepoznatoj kulturi, prethodnici civilizacije Inka i Tiahuanaca.

Pronađena tijela su prirodno mumificirana i pokopana izravno u pijesku, bez kamenih struktura te umotana u pamučne velove, prostirke od trske ili ribarske mreže. Datiranje radioaktivnim ugljikom je pokazalo da najstarija mumija potječe iz 4. st., a najmlađa iz 7.st. Uz tijela su pronađena razna dobra, uključujući lukove, tobolce s vrhovima za strijele  izrađenim od opsidijana kao i buzdovani s kamenim ili bakrenim vrškovima.

„Ovo je vrlo zanimljivo jer su lukovi velika rijetkost u Peruu,“ rekao je profesor Józef Szykulski sa Sveučilišta u Wroclawu, a koji je predvodio ovaj istraživački tim pri iskapanjima na delti rijeke Tambo. Pronađena su i bogato ukrašena oruđa za tkanje, nakit izrađen od tumbaga (legura zlata i bakra), hrpti trske pričvršćeni na uši pronađenih tijela i prekrasna netaknuta keramika. U jednom je grobu pronađen i kostur lame što ukazuje na to da je ova životinja dovedena na ovo područje ranije no što se do sada pretpostavljalo.

U grobnicama civilizacije Tiahuanaco pronađene su keramičke posude, oruđe i oružje koje datira od 7 do 10. st. Jedno od tijela je imalo izduženu lubanju, a to je učinak koji se dobiva čvrstim vezanjem glave uz drvenu dasku tijekom rasta i tipičan je pokazatelj elitnog statusa pojedinca. Tome u prilog govore i pronađeni lukovi za koje se smatra da simboliziraju moć. Za ovu je civilizaciju poznato da je postojala između 5. i 10.st na područjima današnjeg Perua i Čilea, no do sada nije bilo poznato da je dosegnula deltu rijeke Tambo.

„Mnogo smo naučili o opremi koja se koristila, kao što su košare i ribarske mreže, što su ti ljudi radili, što su uzgajali, kako su se odijevali, kakve su ukrase nosili, pa čak i kako su češljali kosu,“ rekao je Szykulski koji se i dalje bavi analiziranjem procesa naseljavanja riječnih dolina južnog Perua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s