Je li vaša hrana ozračena?

Os Uma
Piše: Irena Dujmušić

Osim što nam se serviraju GMO žitarice, a uskoro i GMO namirnice životinjskog porijekla, te osim što je sve zagađeno pesticidima, herbicidima, umjetnim tvarima i svim ostalim, veliki dio naše hrane je i ozračen. Nepoznato je kakve učinke ostavlja po naše zdravlje, ali je sigurno je da ga ne poboljšava.

Zašto se hrana ozračava? Naravno, u ime sigurnosti i očuvanja hrane. Metoda ozračivanja s gama zrakama se koristi kao sterilizacija, za lišavanje potencijalnih štetnih onečišćavača koji mogu nastati u nehigijenskim uvjetima masovne poljoprivredne prakse. Također se koristi kako bi se hrani produžio rok trajanja. Što hrana ima duži rok trajanja, lakše se može distribuirati po cijelom svijetu.

Bez obzira jeste li znali ili ne, nuklearni se otpad, kobalt-60, koristi već desetljećima da bi hrana bila “sigurnija”. No, FDA aktivno podržava i potiče korištenje kobalta-60 i Cezija 137 kao oblik “elektroničke pasterizacije” za svu domaće proizvedenu konvencionalnu hranu. Te iste zrake smrti generirane termonuklearnim ratovanjem za uništavanje života sada se primjenjuju da bi hranu učinile sigurnijom. Nema logike….

Ne govorimo ovdje o malim količinama zračenja. Razina gama zračenja koja se koristi počinje s jednim kiloGray-om što je 166 puta veća doza od smrtonosne za čovjeka (5 Gray-a) i ide sve do 30 kiloGray-a što je 4980 puta veće od smrtonosne doze za ljude!

Unatoč neodgovornoj promociji ovog procesa kao sigurnog, zračenje hrane uništava vitamine u hrani, a proizvodi niz otrovnih tvari: formaldehid, benzen i mravlju kiselinu, kao i radiolitičke produkte poput 2-alkalnog ciklobutana, koji su se pokazali kao citotoksični (oštećuju stanice), genotoksični (štete DNK), i kancerogeni (uzrokuju rak) u testovima u epruvetama i životinjskim studijama. Također, gama zračenje je sposobno povećati alergenost prehrambenih proteina, a utvrđeno je da se to događa čak i pri niskim dozama radijacije.

Što se sve ozračava? FDA je odobrila zračenje za začine, sušeno povrće, svježe povrće i voće, ljekovito bilje, svinjetinu i govedinu, perad, jaja i klice.

Kako prepoznati je li naša hrana ozračena?

Postoji međunarodni simbol – Radura – kojeg mora imati sva hrana koja je ozračena. No vrlo je slabi nadzor nad time, a k tome, restorani i prerađeni proizvodi koji sadrže takvu hranu nisu zakonski obvezatni da označe takve proizvode.

Na žalost, pravilnikom o hrani povrgnutoj ionizirajućem zračenju predviđeno je i dopušteno da se hrana ozračava i u Hrvatskoj.

Označena ili ne, hrana je izložena istom ionizirajućem gama zračenju koje je uništilo život u Hirošimi, Černobilu i sada Fukushimi. “Primitivni” oblici života poput mikroba odbijaju uzimati ozračenu hranu (što je razlog zašto se zračenje koristi), ali ljudi su lakovjerni da vjeruju industrijskim analitičarima i vladinim organizacijama poput USDA i FDA, koji kažu da su doze zračenja koje se primjenjuju na hranu sasvim sigurne za ljudsku prehranu.

Ne možemo naći nikakvo objašnjenje za ovakve postupke osim onog da živimo u svijetu psihopata. Ono što možemo napraviti glede ovog problema i svih sličnih s kojima se ne slažemo, poput prisutnosti GMO-a u hrani jest da se hranimo lokalno uzgojenom organskom hranom, ali još je važnije da širimo ovakve vijesti te da ne podržavamo zakone koji štete ljudskom zdravlju.

Izvori: Natural Society, GreenMedInfo, FDA

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s