Promjene u ozonskom omotaču Zemlje

Os uma

by Barbara

Jednostavno rečeno, ozonski omotač štiti planet Zemlju od potencijalno štetnih ultraljubičastih (UV) zračenja koja odašilje Sunce. Ozon je atmosferski plin koji upija UV zrake prije nego što one dospiju do Zemljine površine, a bez njega bi naš opstanak bio vrlo težak, ako ne i nemoguć. Početkom 80-ih godina prošlog stoljeća je otkriveno da se u atmosferi nalaze mnoge kemikalije (osobito klor) koje uzrokuju stvaranje rupa u ozonskom omotaču.

Kada su znanstvenici postali toga svjesni, stvoren je dogovor za zaštitu okoliša naziva Protokol iz Montreala kako bi se reguliralo ispuštanje supstanci koje oštećuju ozonski omotač. No, šteta je do tada već bila učinjena i do 2000.g se ova rupa protezala površinom od 29,9 milijuna kvadratnih kilometara iznad Južnog pola. Ovo je ujedno bila i do sada najveća ozonska rupa ikad izmjerena, a danas ona iznosi  24,1 milijun kvadratnih kilometara (to je smanjenje od oko 9%).

“Godišnje vremenske varijabilnosti značajno utječu na ozon jer toplije stratosferske temperature mogu smanjiti njegovo oštećivanje,” rekao je Paul A. Newman, glavni atmosferski znanstvenik u NASA-inom Goddars space flight centru u Greenbeltu u Marylandu. “Područje ozonske rupe je manje nego što je bilo kasnih 90-ih i ranih 2000-ih godina i poznato je da se razine klora smanjuju. Međutim, još je uvijek neizvjesno hoće li dugoročno zagrijavanje temperature stratosfere iznad Antarktika uzrokovati smanjenje propadanja ozona.”

Iz tog razloga znanstvenici sada pokušavaju dokučiti je li ovaj trend tijekom posljednjeg desetljeća rezultat povećanja temperature ili opadanja razine klora. Satelitska i ostala mjerenja pokazuju opadanje udjela klora, no analiza temperature u stratosferi nije pouzdano mjerilo za određivanje dugoročnih trendova.

Mjerenjima je također otkriveno da minimalna debljina ozonskog sloja u ovoj godini iznosi 114 Dobsonovih jedinica (dok je 1960-ih godina iznosila 250-350 jedinica). Mjerenja provedena tijekom posljednjih 50 godina pokazuju količinu ozonskih stupaca koja varira od 100 do 400 Dobsonovih jedinica, što bi označavalo debljinu omotača od oko 1 do 5 milimetara.

Znanstvenici, ali i javnost, su očekivali da će se rupa u ozonskom omotaču brže smanjivati, no njezina interakcija s klimatskim promjenama još uvijek nije u potpunosti shvaćena zbog čega je buduće promjene teško odrediti pa znanstvenici i dalje nastavljaju istraživati atmosferske uvjete i njihov utjecaj na ozonski omotač.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s