Kokainske mumije drevnog Egipta

Os Uma
Piše: Barbara Kovačević

Egipatski muzej u Münchenu je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća pokrenuo istraživački projekt kojim se željelo saznati jesu li drevni Egipćani konzumirali lotosov cvijet zbog njegovih halucinogenih svojstava, što je teorija koju su pokrenuli mnogi dekorativni lotosovi cvjetovi u raznim hramovima. Dr. Svetla Balabanova, poznati toksikolog s Instituta za sudsku medicinu u Ulmu je, zajedno s kolegama, vršila ispitivanja nad devet mumija čime se, umjesto ostataka lotosa, otkrila prisutnost velike količine nikotina i kokaina.

Ove droge se dobivaju iz duhana i biljaka koke, a to su biljke koje su tada rasle samo u Americi i bile su nepoznate sve do Kolumbovog otkrića novog kontinenta. Kako bi bili sigurni da su dobiveni nalazi točni, tri su dodatna laboratorija ponovila testove koji su na kraju potvrdili prvotne rezultate. Korištene su tehnike koje se inače danas koriste u kaznenim parnicama diljem svijeta i koje su se pokazale 100% točnima, no znanstvena je zajednica, na čelu sa Sveučilištem u Oxfordu, na to reagirala vrlo gnjevno te je negirala rezultate koji impliciraju da je postojala veza između Egipta i Amerike još prije Kolumbove slavne plovidbe.

Balabanovu su ovi rezultati zaintrigirali te je ona od 1992. do danas testirala na stotine mumija porijeklom iz Egipta, Sudana, Kine i Njemačke, starosti u rasponu od 800 do 3000 godina. Nikotin se kao sastojak pojavio kod svake od njih. Nedavno su i neki drugi laboratoriji počeli testirati egipatske mumije i pronalaziti nikotin.

Paul Manuelian, egiptolog koji radi u bostonskom Muzeju likovnih umjetnosti, ukazuje na sadržaj egipatskih grobnica i slika na zidovima koje predstavljaju sve što je pokojniku potrebno u narednom životu, uključujući i luksuz kao što su pivo i opijum. No, nigdje nije prikazan niti jedan list duhana ili koke dok su prikazi alkohola i lotosa uobičajeni.

Neke mumije su pronađene zakopane zajedno s vrećama lišća koke ili sa svežnjem listova u obrazima. Takve su mumije obično pozitivne na kokain. Razine nikotina i kokaina pronađene kod južnoameričkih i nekih peruanskih mumija su one koje bi se danas mogle pronaći kod prosječnog pušača ili korisnika kokaina. U tri egipatske mumije koje je Balabanova testirala pronađeni su tragovi nikotina i u kostima u količinama koje su puno puta veće, ali i smrtonosne zbog čega je pretpostavila da je duhan korišten kao dio postupka balzamiranja jer nikotin u visokim razinama djeluje kao konzervans te posjeduje insekticidni učinak.

No, postoji mogućnost da se nikotin koristio kao lijek. U svakom slučaju, još uvijek je nepoznato kako su stari Egipćani došli u posjed duhana. Uz mogućnost trgovine s Južnom Amerikom, postoji mogućnost postojanja do sada nepoznate vrste duhana koja je u međuvremenu izumrla, a moguće je i da je nikotin dobiven iz neke druge biljke.

Postoje mnoga mišljenja o porijeklu, načinu i svrsi korištenja i nabavljanja duhana i lišća koke u drevnom Egiptu, a ukoliko želite pobliže proučiti i saznati više o ovoj temi, informacije možete pronaći u nedavno objavljenoj  knjizi „Misterij kokainskih mumija“.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s