Elektromagnetska polja odašiljača mogu pojačati bol

Os Uma
Piše: Barbara Kovačević

Ako ste se ikad pitali mogu li na tisuće postavljenih odašiljača (repetitora) i njihovi elektromagnetski signali koji prožimlju našu okolinu biti štetni za tijelo, um ili prirodu, niste jedini. Dapače, neke osobe su toliko osjetljive na ovo elektromagnetno zračenje da su se morale preseliti na izolirana područja ili živjeti u posebno opremljenim kućama i stanovima koji ih štite od takvih signala.

Nedavno dovršeno istraživanje provedeno na Sveučilištu Teksas u Dallasu pružilo je još jedan konkretan dokaz o škodljivosti ove vrste sveprisutnih signala pri čemu se pokazalo da oni mogu pojačati bol kod osoba koje su podvrgnute amputaciji i to stimulacijom oštećenog živčanog tkiva.

Ono po čemu se ova studija razlikuje od prethodnih jest to što su se prijašnja istraživanja zračenja odašiljača usmjeravala na zdrave osobe ili barem one koje ne pate od nekih većih zdravstvenih tegoba. No, tvrdnje jedne osobe o tome da zračenja iz odašiljača pojačavaju bol svaki put kad se njezin mobitel nađe u roamingu potaknula su ispitivanje ove tvrdnje čime se ustanovilo da upijanje zračenja iz odašiljača izravno utječe na fizičke promjene u tijelu.

zračenje os uma
Odašiljači su ponekad skriveni od pogleda i maskirani u umjetno drvo koje će se ipak isticati visinom u odnosu na okolna stabla

Istraživači su tako 20 laboratorijskih štakora podijelili u dvije skupine: jednoj je uzrokovana ozljeda živaca slična onoj koja nastane pri amputaciji dok je druga bila kontrolna skupina. Nakon toga su obje podvrgnute radiofrekvencijskom zračenju antena u trajanju od 10 minuta jednom tjedno tijekom razdoblja od osam tjedana. Gustoća snage emitirana iz antene je odgovarala onoj koja se javlja na udaljenosti od 39 metara od uobičajenih odašiljača koje svakodnevno susrećemo u svojoj okolini. Otkriveno je da se već u 4. tjednu kod 88% štakora iz skupine s ozlijeđenim živcima pokazala pojačana reakcija na bol dok se u drugoj skupini to javilo kod jednog primjerka i to u samo jednom navratu.

Uz sve veći broj odašiljača koji se postavljaju u našoj okolini i rastući broj studija o njihovoj škodljivosti, pa sada i ovoj, možemo biti gotovo sigurni da je riječ o instalacijama koje uvelike negativno utječu na naše zdravlje, no vidljivo je da industrija mobilne telefonije za to ne mari. Možda bi se moglo reći da čak i javnost zanemaruje važnost ovog problema, ako uzmemo u obzir sve veći postotak korisnika mobilnih telefona. No, uz sve ove dokaze o škodljivosti za naše zdravlje, ne ponašamo li se možda nerazumno i olako prihvaćamo ovu tehnologiju koja nam možda olakšava funkcioniranje, ali i skraćuje te smanjuje kvalitetu života?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s