Ženski i muški mozak – postoje li razlike?

Os Uma

Žene su bolje u multitaskingu, a muškarci su više usmjereni prema zaradi? Razmislite još jednom prije nego krenete s isticanjem ovakvih mitova koji stvaraju iluzije vezane uz takozvani ženski i muški mozak.

Ne postoji ženski i muški mozak, ističe najnovije istraživanje objavljeno ovoga mjeseca. Prvo veliko istraživanje vezano uz spolne razlike u našem moždanom sustavu provedeno je na Sveučilištu Tel Aviv u Izraelu te je obuhvatilo skenirane zapise 1400 mozgova.

“Ovo istraživanje potvrđuje kako ljudski mozgovi ne mogu biti razdvojeni u dvije odvojene klase.” govori Anelis Kaiser sa Sveučilišta Bern. Ideja da ljudi imaju “muški” ili “ženski” mozak je zastarjela, govori Daphna Joel sa Sveučilišta Tel Aviv u Izraelu. “Teorija govori da s razvitkom testisa kod fetusa dolazi i do početnih razlika u mozgovima među spolovima. Ukoliko bi to bilo istina, postojala bi dva odvojena tipa mozgova.”

Kako bi testirala ovu teoriju, Joel i njene kolege su gledali skenirane zapise mozgova ljudi od 13 do 85 godina. Tim znanstvenika gledao je varijacije u veličini moždanih dijelova kao i načinu povezanosti među njima. Sveukupno, identificirali su 29 važnih moždanih dijelova koje su naknadno detaljnije analizirali. Kada su pogledali pojedinačne zapise, otkrili su kako tek nekoliko ljudi ima sve očekivane karakteristike koje bi trebao imati ženski ili muški mozak. U njihovom uzorku od 0-8% ljudi su imali sve potrebne karakteristike da bi ih znanstvenici svrstali u tradicionalnu podjelu muško-ženskog mozga, dok se velika većina mozgova iz uzorka nalazila negdje između dualne podjele.

“Ne postoji dva tipa mozga,” ističe Joel. Iako je tim znanstvenika gledao samo moždanu strukturu određenih dijelova, a ne i na njihovu funkciju, njihovi zaključci govore nam da gotovo svi imamo dio tradicionalno određenih muških i ženskih karakteristika.

Mitovi vezani uz ženski i muški mozak

Muškarci su opsjednuti seksom
Mnoge studije otkrile su kako se muškarci češće upuštaju u povremene spolne odnose od žena. Unatoč tomu, ženski seksualni apetiti su konstantno podcijenjeni budući da su oni na podjednakoj razini kao i kod muškaraca.

Žene više tračaju
Svi smo čuli kako žene imaju bolje komunikacijske vještine. U stvarnosti, postoje tek male razlike između muškaraca i žena. Određene studije otkrile su kako su žene bolje u čitanju, ali autori tih istraživanja ističu kako je to posljedica većih poteškoća u učenju koji su zabilježeni kod muškaraca.

Dječaci su bolji u matematici od djevojčica
Veliko meta istraživanje koje je obuhvatilo 242 studije otkrilo je kako su dječaci i djevojčice podjednako kompetentni kad je u pitanju matematika. U skladu s tim, djevojčice imaju jednako dobre rezultate kao dječaci u državama gdje postoji spolna jednakost.

Autor: Hrvoje Krpan
Izvor: Znanost Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s