Smrt sudionika istraživanja u Francuskoj nema apsolutno nikakve veze s kanabisom!

Os Uma
Piše: Irena Dujmušić

Nedavno smo svjedočili pravom primjeru senzacionalizma u izvještavanju, gdje su svi mediji prenijeli nepotpunu i netočnu informaciju kako je pokusni lijek, navodno na bazi kanabisa, uzrokovao smrt jednog od sudionika istraživanja. Budući da novosti o kanabisu već dulje vrijeme plijene pažnju, svaka je vijest dobrodošla radi dizanja čitanosti ili gledanosti, a o tome koliko je informacija točna nitko ni ne razmišlja.

Kliničko ispitivanje novog lijeka BIA 10-2474 koje se provodilo od strane tvrtke Bial-Portela & Ca. SA, rezultiralo je teškim komplikacijama i na žalost smrću jednog od sudionika. Mnogi su tada izvijestili kako se radi o lijeku na bazi kanabisa dok se zapravo radi o sintetičkom lijeku koji nema nikakve veze s kanabisom. Dotični je lijek zamišljen kao inhibitor enzima odgovornih za metaboličku razgradnju endokanabinoida u našem tijelu, nakon što oni više nisu potrebni, preciznije; BIA-10-2474 je dugodjelujući reverzibilni inhibitor masne kiseline amid hidrolaze (FAAH) koja povećava razine neurotransmitera (endokanabinoida) anandamida u središnjem živčanom sustavu i u perifernim tkivima. Blokiranje ovih enzima zapravo sprječava prirodnu sposobnost organizma za razgradnju kanabinoida i uzrokuje da se njihova razina poveća. Teoretski bi to značilo da bi to trebalo povećati razinu endokanabinoida i time ublažiti bol.

Ovo ispitivanje je ponovno naglasilo iznimnu važnost endokanabinoidnog sustava kao regulatornog mehanizma koji kontrolira metabolizam kao i fiziologiju. Na žalost, petljanje u savršeno uređen endokanabinoidni sustav, koji ima iznimnu ulogu u organizmu, je dovelo do katastrofalnih posljedica. Ovaj složeni sustav, koji se sastoji od endokanabioida i proteinskih receptora (CB-1 i CB-2 receptori) djeluje poput antene i prima signale od drugih stanica. Također se sastoji od enzima koji su zaduženi za razgradnju viška kanabinoida u prirodnom procesu razgradnje. Kada je poremećena bilo koja karika u lancu tih procesa, kao posljedica se javlja bolest i neravnoteža homeostaze. Jedini poznati lijek koji dolazi bez nuspojava i/ili štetnih posljedica, i koji savršeno odgovara ljudskom endokanabinoidnom sustavu je samo prirodni kanabis, čiji kanabinoidi savršeno odgovaraju ljudskim kanabinoidnim receptorima.

Priči o negiranju dobrobiti kanabisa i petljanju u još uvijek nedovoljno istražen endokanabinoidni sustav tu nije kraj, lijeku Bia 10-2474 se pridružuje još jedan lijek, Rimonabant, koji se također koristio u kliničkim ispitivanjima za blokiranje dijelova endokanabinoidnog sustava, s također poraznim rezultatima. Ovaj lijek je imao namjenu blokirati CB-1 receptore, čime bi se stvorila nova klasa lijekova za liječenje poremećaja u ishrani. Klinička ispitivanja u Europi su zaustavljena zbog teških komplikacija koje su nastale blokadom CB-1 receptora – depresije, nesanice, anoreksije, tjeskobe, samoubojstava, pa čak i povećane stope pojave raka.

Mehanizam štetnosti i toksičnosti sintetičkog lijeka BIA 10-2474 još je uvijek velika nepoznanica, no bitno je naglasiti činjenicu da se ispitivanje lijeka primjenjivalo kod zdravih pojedinaca, čiji je endokanabinoidni sustav dakle sasvim uredno funkcionirao. Logika nalaže da je upitna svaka prekomjerna stimulacija rada ovog sustava budući da je endokanabinoidni sustav još uvijek nedovoljno istražen i nisu nam poznate moguće posljedice uplitanja u rad sustava niti u bolesnom, a ni zdravom stanju. Kako i zašto se ova tragedija dogodila je još uvijek predmet nagađanja u znanstvenim i medicinskim zajednicama. Nedostaju ključni detalji o lijeku, poput in vitro istraživanja i provedenih istraživanja na životinjama, čak su i klinički podaci o smrti pacijenta previše općeniti da bi se išta moglo značajnije tumačiti.

Istraživanja endokanabinoidnog sustava su nepohodna, no sve dok kanabis bude tretiran kao ilegalna supstanca u prvom razredu opojnih droga, te klasificiran kao da ne posjeduje nikakve medicinske vrijednosti, svako će slobodno znanstveno istraživanje biti onemogućeno, a samo će velike korporacije s osobnim interesom imati prava na istraživanja, s ciljem stvaranja sintetičkih inačica sastojaka kanabisa i to samo zbog svog vlastitog profita koji štetne posljedice svojih (ne)djela neće nikada uzimati u obzir.

Izvori: Cannabis Digest, Wikipedia, Forbes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s